Zasady korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych

Zasady korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych

  1. Przed wejściem do gabinetu zabiegowego lub na salę gimnastyczną, prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni oraz zmianę obuwia.
  2. Na ćwiczenia prosimy o zaopatrzenie się w strój gimnastyczny (spodnie dresowe, koszulkę).
  3. W okolicy zabiegowej prosimy o nieużywanie kremów i maści, Pacjent proszony jest o przestrzeganie higieny osobistej.
  4. Wyznaczone godziny zabiegów są godzinami orientacyjnymi dla fizjoterapeutów. Prosimy Pacjentów o ścisłe przestrzeganie zaplanowanych godzin w celu ułatwienia sprawnej obsługi. Osoby, które nie stawiły się o czasie na wyznaczone zabiegi, będą przyjmowane w miarę możliwości (oznacza to dłuższy czas oczekiwania na realizację świadczenia).
  5. Pacjent, który nie może zgłosić się na wyznaczone zabiegi lub musi zrezygnować z danego świadczenie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przychodnię fizjoterapeutyczną.
  6. Zabiegi opuszczone przez Pacjenta, bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności przepadają.
  7. Prosimy Pacjentów o poinformowanie terapeutów o chorobach przewlekłych, przebytych operacjach i wszczepionych implantach (rozrusznik serca, pompa infuzyjna, metalowe implanty).