Cennik badań Laboratorium

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Rodzaj badania Wysyłka Rodz. materiału Czas oczekiwania

(dni)

Cena zł
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu       7,0
Badanie moczu na cukier i aceton       6,0
Mocz-mikroalbuminuria  ilościowo DZM       32,0
Badanie moczu na białko       7,0
Badanie Addisa lub Hamburgera       6,0
Białko Bensa-Jonsa Alab Mocz 1 18,0
Kał na pasożyty       18,0
Kał na krew utajoną       12,0
Kał-cysty lambli,test ELISA Alab Kał 6 24,0
Badanie kału na stopień trawienia ZOZ Kał 1 18,0
H.Pyroli – antygen w kale Alab kał 2 30,0
Kalprotektyna w kale Alab kał 10 100,0
HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA
OB.       6,0
Morfologia krwi       10,0
Rozmaz       6,0
Retikulocyty Alab EDTA 1 6,0
Czas protrombinowy (PT)       10,0
Czas APTT       10,0
Fibrynogen       7,0
D-Dimery Alab Cytrynian 1 46,0
Grupa krwi  lub alloprzeciwciała Alab     35,0
Eozynofile wymaz z nosa     1 10,0
BIOCHEMIA
Glukoza we krwi (każde oznaczenie)       8,0
Test obciążenia glukozą 2 punktowy       24,0
Test obciążenia glukozą 3 punktowy       32,0
Mocznik (surowica lub mocz)       9,0
Kreatynina (surowica lub mocz) + GFR       9,0
Klirens kreatyniny Alab Sur/mocz 1 11,0
Kinaza keratynowa (CK) Alab surowica 1 9,0
Kwas moczowy (surowica lub mocz)       9,0
Białko całkowite       6,0
Elektroforeza białek surowicy krwi Alab surowica 5 24,0
Lipaza Alab surowica 2 18,0
Cholesterol całkowity       8,0
HDL-cholesterol       10,0
LDL-cholesterol       3,0
LDL – cholesterol bezpośrednio Alab surowica 1 15,0
Trójglicerydy       9,0
Lipidogram       31,0
Bilirubina całkowita       9,0
Bilirubina bezpośrednia Alab surowica 1 9,0
Bilirubina pośrednia Alab surowica 1 9,0
Na (surowica lub mocz)       6,0
K (surowica lub mocz)       6,0
Wapń (surowica lub mocz) Alab surowica 1 9,0
Fosforany (surowica lub mocz) Alab surowica 1 9,0
Magnez Alab surowica 1 9,0
Chlorki Alab surowica 1 9.0
Żelazo w surowicy       9,0
Całkowita zdolność wiązania żelaza-TIBC Alab surowica 1 20,0
Ferrytyna Alab surowica 1 33,0
Transferyna Alab surowica 1 30,0
Aminotransferaza AST lub ALT       Za każdy  9,0
Fosfataza alkaliczna –ALP Alab surowica 1 11,0
Fosfataza alkaliczna- kostna Alab surowica 1 24,0
Fosfataza kwaśna Alab surowica 7 18,0
Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) Alab surowica 1 15,0
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Alab surowica 1 12,0
Esteraza holinowa (ilościowa) Alab surowica 1 10,0
CK-MB Alab surowica 1 18,0
Amylaza (surowica lub mocz) Alab surowica 1 9,0
Albumina Alab surowica 1 6,00
INNE
Digoksyna Alab surowica 1 33,0
Fenobarbital (luminal) Alab surowica 1 35,0
Fenytoina Alab surowica 1 35,0
Teofilina Alab surowica 1 35,0
Witamina B12 Alab surowica 1 27,0
Karbamazepina Alab surowica 1 48,0
PcHP Alab surowica 1 36,0
C-peptyd Alab surowica 1 42,0
Kwas foliowy Alab surowica 1 30,0
Tyreoglobulina Alab surowica 1 48,0
Alkohol* ZOZ surowica 1 36,0
TNT* ZOZ surowica 1 30,0
Hemoglobina CO* ZOZ EDTA 1 12,0
Hemoglobina glikozowana Alab EDTA 1 30,0
Homocysteina Alab surowica 3 59,0
MARKERY NOWOTWOROWE
PSA       30,0
FPSA Alab surowica 7 60,0
AFP (alfa-fetoproteina) Alab surowica 1 36,0
CEA (antygen karcynoembrionalny) Alab surowica 1 31,0
HCG Alab surowica 1 31,0
CA-19-9 Alab surowica 1 36,0
CA-125 Alab surowica 1 36,0
CA-15-3 Alab surowica 1 36,0
CYFRA 21-1 Alab surowica 10 66,0
Białko S-100B Alab surowica 10 80,0
SCC- antygen raka płaskonabłonkowego Alab surowica 10 84,0
Kwas Wanilino-migdałowy Alab surowica 5 54,0
Test ROMA (Ca-125+HE4) Alab Surowica 2-3 114,0
CHOROBY INFEKCYJNE
Helicobacter pyroli Alpha surowica 2 24,0
Helicobacter pyroli-przeciwciała IgGCHOR Alab surowica 3 37,0
Toxoplasma gondi-przeciwciała IgM Alab surowica 7 30,0
Toxoplasma gondi- przeciwciała IgG Alab surowica 7 30,0
Różyczka –przeciwciała IgM Alab surowica 1 30,0
Różyczka (Rubella) IgG awidność Alab surowica 10 114,0
Różyczka – przeciwciała IgG Alab surowica 1 30,0
Mononukleoza zakaźna Alab surowica 1 18,0
Antygen Hbs – WZW typu B Alab surowica 1 18,0
Antygen Hbe – WZW typu B Alab surowica 10 60,0
Przeciwciała anty- Hbc cał. WZW typu B Alab surowica 10 60,0
Przeciwciała anty-Hbe WZW typu b Alab surowica 10 54,0
Przeciwciała anty-HCV WZW typu C Alab surowica 1 36,0
P/C anty Hbs-ilościowo Alab surowica 1 34,0
HIV Alab surowica 1 42,0
B-HCG* ZOZ surowica 1 34,0
Borelioza IgG Alab surowica 3 42,0
Borelioza IgM Alab surowica 3 42,0
Cytomegalia IgG Alab surowica 1 36,0
Cytomegalia IgM Alab surowica 1 36,0
Mykoplazma  pneumonie IgM  lub IgG Alab surowica 10 60,0
Toxocarosa IgG Alab surowica 10 46,0
Chlamydia trachomatos IgM lub IgG Alab surowica 10 54,0
Chlamydia pneumonie IgM l, IgG lub IgA Alab surowica 10 54,0
Herpes simplex IgG Alab surowica 10 60,0
Herpes simplex IgM Alab surowica 10 60,0
Mononukleoza IgG Alab surowica 10 54,0
Mononukleoza IgM Alab surowica 10 54,0
P/c przeciwkrztuśćcowe IgA, IgG lub IgM Alab surowica 10 52,0
P/c przeciwko śwince IgG Alab surowica 10 110,0
ENDOKRYNOLOGIA
TSH       18,0
T3 Alab surowica 1 24,0
T4 Alab surowica 1 24,0
FT3 Alab surowica 1 21,0
FT4 Alab surowica 1 21,0
Estradiol E2 Alab surow lód 1 30,0
FSH-hormon folikulotropowy Alab surow lód 1 24,0
LH-hormon luteinizujący Alab surow lód 1 24,0
Prolaktyna Alab surow lód 1 24,0
Progesteron Alab surow lód 1 24,0
Testosteron Alab surow lód 1 30,0
DHEA-S Alab surow lód 10 42,0
DHEA Alab surow lód 10 48,0
Kortyzol Alab surow lód 1 34,0
Osteokalcyna Alab surow lód 5 75,0
Parathormon (PTH) Alab surow lód 1 36,0
SHBG Alab surow lód 1 36,0
ACTH Alab EDTA 6 54,0
Aldosteron Alab surow zamroż 10 48,0
Androstention Alab surow lód 7 42,0
Hormon wzrostu (GH) Alab surow lód 1 34,0
IMMUNOLOGIA
ASO-latex       10,0
CRP-latex       10,0
ASO – ilościowo Alab surowica 1 24,0
CRP-ilościowo Alab surowica 1 24,0
WR-serodiagnostyka kiły Alab surowica 1 12,0
Test ciązowy (mocz) Alab surowica 1 24,0
Odczyn Waalera-Rosego       10,0
Czynnik reumatoidalny-RF       10,0
Czynnik reumatoidalny RF- IgM ilościowo Alab surowica 5 48,0
SLE- toczeń rumieniowaty układowy Alab surowica 7 36,0
Przeciwc. anty-tyreoglobulinowe (a-TG) Alab surowica 1 42,0
Przeciwciała p/w peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) Alab surowica 1 42,0
Przeciwciała przeciw receptorowi dla TSH Alab surowica 10 78,0
Przeciwciała ANA scryning Alab surowica 10 48,0
Przeciwciała p/w proteinazie 3 (c-ANCA) Alab surowica 10 36,0
Przeciwciała p/w mieloperoksydazie (p-ANCA),MPO Alab surowica 10 36,0
Przeciwciała ds-DNA Alab surowica 10 36,0
Przeciwciała przeciwmikrosomalne (TMA) Alab surowica 10 48,0
Przeciwciała p/w bł. komórkowej hepatocytów (LMA) Alab surowica 10 66,0
Przeciwciała p/w bł. podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) Alab surowica 10 90,0
Przeciwciała p/w transglutaminazie tkankowej IgA, IgG Alab surowica 10 76,0
Przeciwciała p/w bł. podstawnej kanalików nerkowych Alab surowica 10 66,0
Przeciwciała p/w komórkom okładzinowym żołądka Alab surowica 10 66,0
Przeciwciała p/w czynnikowi wewnętrznemu Castle’a Alab surowica 10 90,0
Przeciwciała p/c endomysium IgM, IgG lub IgA Alab surowica 10 66,0
p-ciała antycytrulinowe (aCCP) Alab surowica 10 54,0
Przeciwciała p/c dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) Alab surowica 10 54,0
Przeciwciała p/c wyspom trzustki (anty-ICA) Alab surowica 10 108,0
Przeciwciała p/c insulinie (anty – IAA) Alab surowica 10 85,0
C-3 składnik dopełniacza Alab surowica 6 48,0
Prokalcytonina  PTC Alab surowica 10 130,0
C-4 składnik dopełniacz Alab surowica 6 48,0
IgA Alab surowica 1 30,0
Mioglobina Alab surowica 3 42,0
Insulina Alab surowica 5 36,0
Tropina I Alab surowica 1 42,0
Allo-przeciwciała Alab surowica 1 48,0
LDH Alab surowica 1 18,0
NT-pro-BNP Alab surowica 10 114,0
Wit D3-25(OH) Alab surowica 10 78,0
ALERGIA
IgE całkowite Alab surowica 1 30,0
Panel pokarmowy-20 alergenów Alab surowica 10 195,0
Panel inhalacyjny-20 alergenów Alab surowica 10 195,0
Panel mieszany-20 alergenów Alab surowica 10 195,0
Panele specyficzne Alab surowica 14 35,0-45,0