Fizjoterapia

Fizjoterapia

DIATERMIA
Diatermia jest zabiegiem fizykoterapeutycznym, który polega na miejscowym ogrzewaniu tkanek za pomocą silnego pola magnetycznego lub elektrycznego, co prowadzi do rozluźnienia mięśni i złagodzenia odczuwanego bólu. Diatermia terapeutyczna wykorzystywana w rehabilitacji polega na zastosowaniu pola magnetycznego lub też elektrycznego w zakresie częstotliwości między 2,45 a 27,12 MHz oraz mocy kilkuset watów.
Wskazania Przeciwwskazania
 • nerwobólach,
 • przewlekłym zapaleniu nerwów,
 • przewlekłym zapaleniu krtani,
 • przewlekłym nieżycie oskrzeli,
 • dychawicy oskrzelowej,
 • podostrym i przewlekłym stanie zapalnym,
 • zapaleniu pochewek ścięgnistych,
 • chorobie zwyrodnieniowej stawów,
 • entezopatii,
 • przewlekłym zapaleniu miedniczek nerkowych,
 • odmrożeniach,
 • chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa,
 • przewlekłym zapaleniu ucha oraz migdałków,
 • zaburzeniu czynności dokrewnej jajników
 • epilepsja,
 • ciąża,
 • menstruacja,
 • gruźlica płuc,
 • nowotwory,
 • ropnie,
 • żylaki,
 • obrzęki,
 • gorączka,
 • ropne stany zapalne ucha środkowego i pęcherza żółciowego,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • wylewy krwawe do narządów wewnętrznych,
 • obecność implantów metalowych w tkankach,
 • uszkodzenia mózgu,
 • zaburzenia ukrwienia obwodowego,
 • skłonności do krwawień z dróg oddechowych i układu pokarmowego,
 • rozrusznik serca.
KINEZYTERAPIA
Kinezyterapia – to różne formy leczenia ruchem. Jej podstawą są ćwiczenia o charakterze leczniczym, które mają za zadanie przywrócenie sprawności fizycznej.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Przykurcze pochodzenia mięśniowego
 • Porażenia i niedowłady mięśni
 • Stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych
 • Stany po urazach narządu ruchu (złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł, torebko stawowej)
 • Stany po zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu
 • Osteoporoza
 • Wady postawy
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
KRIOTERAPIA
Krioterapia miejscowa
  – to leczenie zimnem, które  polega na obniżaniu temperatury tkanek. Pod wpływem niskiej temperatury dochodzi  zwiększenia ukrwienia i przyspieszenia przemiany materii, zmniejszenia bólu, hamowania procesów zapalnych, zmiany w napięciu mięśni. Zabieg wpływa również hamująco na  powstawanie obrzęków i wysięków, zmniejsza krwawienia, przyspiesza wchłanianie krwiaków.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • Zapalenie stawów i tkanek okołostawowych
 • Pourazowe choroby narządu ruchu (złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, uszkodzenia więzadeł, mięśni, torebki stawowej)
 • Choroby reumatyczne
 • Osteoporoza
 • Zapalenia okołostawowe ścięgien, torebki stawowej, mięśni
 • Przykurcze mięśniowe i stawowe
 • Stany pooperacyjne w obrębie stawów
 • Stwardnienie rozsiane
 • Niedowłady spastyczne
 • Świeże oparzenia  i otarcia skóry
 • Odnowa biologiczna
 • Nieleczone nadciśnienie tętnicze
 • Stany nadwrażliwości na zimno
 • Duż blizna
 • Zespół Reynauda
 • Zmiany skórne
 • Nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się potliwością skóry
 • Zapalenie miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego
 • Stany wyniszczenia i osłabienia
 • Niewydolność krążeniowa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Wady zastawek serca
 • Choroba wieńcowa
 • Zaawansowana miażdżyca
 • Niedoczynność tarczycy
 • Obecność miejscowych odmrożeń
 • Choroby nowotworowe
 • Przecieki tętniczo-żylne w płucach

 

SOLUX
Emituje promieniowanie podczerwone i promienie czerwone widzialne lub promienie niebieskie (w zależności od zastosowanego filtru).
Wskazania Przeciwwskazania
 • Przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich
 • Przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych
 • Trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry
 • Nerwobóle
 • Mięśniobóle
 • Stany po urazach narządu ruchu
 • Odmrożenia
 • Przeczulica
 • Stany zapalne zatok obocznych nosa
 • Ostre stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • Skłonność do krwawień
 • Gorączka
 • Żylaki
 • Niewydolność krążenia
 • zaburzenia w ukrwieniu obwodowych części kończyn
 • czynna gruźlica płuc
 • stanu ogólnego wyniszczenia organizmu
INTERFERENCJE
Prądy interferencyjne (prądy Nemecka)
  to zabieg elektroleczniczy, wykorzystujący prądy średniej częstotliwości, które powstają w wyniku nałożenia się w tkankach dwóch prądów przemiennych. Mają działanie przeciwbólowe, zwiększają przekrwienie naczyń.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • Nerwobóle
 • Mięśniobóle
 • Stany po urazach narządu ruchu
 • Zaburzenia krążenia obwodowego
 • Zaparcia
 • Stany zapalne tkanek miękkich
 • Pooperacyjne zaburzenia czynności mięśni
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
 • Zabiegu nie stosuje się w zaburzeniach przewodnictwa nerwowo- mięśniowego
PRĄDY KOTZA
Jest to zabieg elektroleczniczy, wykorzystujący prądy impulsowe średniej częstotliwości. Służą do stymulacji mięśni szkieletowych prawidłowo unerwionych. Jest to precyzyjne wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych. Ponieważ to grupa prądów pobudzających o niskiej częstotliwości zapewniają lepsze działanie wzmacniające w mięśniach, głębszą penetrację i lepszą tolerancję. Często stosowane jako wspomaganie treningu sportowego.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zaniki mięśniowe z unieruchomienia
 • Trening mięśniowy u sportowców
 • Długotrwałe unieruchomienie mięśni
 • Stany po złamaniach
 • Osłabienie mięśni
 • Trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni
 • Skoliozy
 • Płaskostopie
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
 • Zabiegu nie stosuje się w zaburzeniach przewodnictwa nerwowo- mięśniowego
TENS
TENS
– to zabieg elektroleczniczy, służący do zwalczania ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej
 • Nerwobóle
 • Bóle głowy
 • Bóle przy schorzeniach reumatycznych i osteoporozie
 • Owrzodzenia skóry, obrzęki
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
DIADYNAMIK
PRĄDY DIADYNAMICZNE
(prądy Bernarda) -to zabieg elektroleczniczy wykorzystujący prądy małej częstotliwości, wykazują silne działanie przeciwbólowe, zarówno miejscowe jak i segmentowe, wywołują rozszerzenie naczyń krwionośnych.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zespoły bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • Stany pourazowe stawów i mięśni
 • Nerwobóle
 • Mięśniobóle
 • Zaniki mięsni z nieczynności
 • Zaburzenia krążenia obwodowego
 • Zaburzenia troficzne
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył
ELEKTROSTYMULACJA
Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na wywołaniu skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego
Wskazania Przeciwwskazania
 • Profilaktyka zaników mięśniowych
 • Porażenia wiotkie
 • Niedowłady
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
JONOFOREZA
Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Przykurcze
 • Blizny
 • Stany pourazowe stawów i mięśni
 • Utrudniony zrost kostny
 • Zespoły bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • Zapalenia okołostawowe
 • Nerwobóle
 • Mięśniobóle
 • Stany zapalne tkanek miękkich
 • Zaburzenia krążenia obwodowego
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
 • szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia uczulenia na lek!

 

GALWANIZACJA
Zabieg elektroleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. Galwanizacja jest zabiegiem opierającym się na stałym przepływie prądu, generowanego za pomocą dwóch elektrod. Przeważnie zajmuje on 5-20 minut, a czas jego trwania zależy od części ciała, na której zabieg się przeprowadza. Każda poddająca się terapii osoba, powinna przejść od 10 do 20 zabiegów. Wysyłany do ciała prąd powoduje zwiększenie przepuszczalności błon w tkankach, co prowadzi do zwiększenia metabolizmu i lepszego odżywienia tkanek.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, kończyn i stawów kręgosłupa,
 • Przewlekłe zapalenia nerwów, splotów, korzeni nerwowych,
 • Nerwobóle,
 • Porażenia wiotkie mięśni,
 • Utrudniony zrost kostny,
 • Zaburzenia krążenia obwodowego.
 • Zespolenia kości metalem (metal na drodze przepływu prądu),
 • Ostre stany zapalne,
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze,
 • Nowotwory łagodne i złośliwe,
 • Gorączka,
 • Porażenie spastyczne mięśni,
 • Zaburzenia czucia,
 • Ciąża,
 • Wszczepiony rozrusznik serca,
 • Zakrzepy,
 • Zagrożenia zatorami,
 • Zapalenie żył.
LASER
Jednym z zabiegów fizykoterapii jest laser. Fizykoterapia ta należy do najskuteczniejszych zabiegów przeciwzapalnych. Znalazł on zastosowanie w wielu gałęziach medycyny. W rehabilitacji ten zabieg stosuje się najczęściej w leczeniu takich schorzeń jak: nerwobóle, mięśniobóle, zmiany zwyrodnieniowe i zespół cieśni nadgarstka. Fizykoterapia ta należy do najskuteczniejszych zabiegów przeciwzapalnych tkanek miękkich, stawów i tkanek okołostawowych w stanach przewlekłych i podostrych. Ma szerokie zastosowanie w stomatologii, w ortopedii – złamania, skręcenia, krwiaki, a także uszkodzenia tkanki łącznej i torebek stawowych. Stosowany jest u osób cierpiących na schorzenia reumatologiczne i ostrogi piętowe. Chore miejsce może być naświetlane w dwojaki sposób: sondą laserową, która swoim kształtem przypomina długopis, lub laserem-skanem. Wykorzystując światło laserowe o niskim natężeniu do tzw. biostymulacji laserowej, możemy dostarczyć do tkanek i komórek dodatkową energię wspomagając naturalne procesy regeneracyjne organizmu i przyspieszając gojenie. Pacjent i terapeuta mają podczas zabiegu założone specjalne okulary chroniące oczy przed szkodliwym promieniowaniem wiązki lasera.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa,
 • Zapalenia stawów i tkanek okołostawowych,
 • Pourazowe choroby narządu ruchu (złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, uszkodzenia więzadeł, mięśni o torebki stawowej),
 • Nerwobóle,
 • Mięśniobóle,
 • Entezopatie (ostroga piętowa, „łokieć tenisisty/golfisty”),
 • Blizny,
 • Przykurcze stawów,
 • Przykurcz Dupuytrena.
 • Ciąża,
 • Choroba nowotworowa,
 • Ostre stany zapalne,
 • Zaawansowane zwapnienie naczyń krwionośnych,
 • Zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica,
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • Zmiany skórne głównie w przebiegu choroby zakaźnej,
 • Ogólny stan wyniszczenia organizmu,
 • Rozrusznik serca,
 • Metal w miejscu wykonywania zabiegu,
 • Okolica nasad kości u dzieci,
 • Menstruacja (zabiegi w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa).

 

ULTRADZWIĘKI
Ultradźwięki
to drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej niż 20 000 Hz, są rodzajem mechanoterapii. W fizykoterapii zazwyczaj stosowane są częstotliwości od 0,8 do 3 MHz. Ultradźwięki to fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków . Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki,  np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.Właściwości terapeutyczne:

 • Przeciwbólowe,
 • Przeciwzapalne,
 • Przyśpieszenie przepływu limfy w naczyniach limfatycznych i zwiększenie procesu wchłaniania,
 • Wytworzenie w tkankach ciepła i stanu przekrwienia czynnego,
 • Zmniejszenie napięcia mięśni,
 • Hamowanie układu współczulnego,
 • Zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych,
 • Przyśpieszenie gojenia ran (zarówno tkanek miękkich jak i kostnej),
 • Ultradźwięki mogą być również zastosowane z użyciem leku. Zabieg taki nazywa się  fonoforezą.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Zespoły bólowe na tle chorób zwyrodnieniowych,
 • Nerwobóle,
 • Szczękościsk,
 • Ostroga piętowa,
 • Przykurcze,
 • Przewlekłe stany zapalne stawów, mięśni, nerwów,
 • Zmiany zniekształcające i zesztywniające w obrębie stawów i kręgosłupa,
 • Blizny, bliznowce.
 • Choroba nowotworowa,
 • Ostre objawy zapalne,
 • Zaawansowane zwapnienie naczyń,
 • Zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica,
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • Zmiany skórne zwłaszcza w przebiegu chorób zakaźnych,
 • Stan ogólnego wyniszczenia organizmu,
 • Rozrusznik serca,
 • Metal w miejscu zmian chorobowych,
 • Okolica nasad kości u dzieci,
 • Ciąża.
KĄPIELE WIROWE
Kąpiele wirowe
to jedna z metod masażu podwodnego kończyn. Jest wykonywana w specjalnych wannach z urządzeniem powodującym ruch wirowy wody. Zabieg wykonywany jest przez 20-30 minut w wodzie o temperaturze około 36⁰C lub nawet nieco niższej 35⁰C. Ruch wirowy wody jest łagodnym bodźcem zwiększającym przepływ krwi i chłonki, usprawniającym proces przemiany materii w tkankach, rozluźniającym zbliznowacenia i przykurcze.Działanie kąpieli powoduje:

 • Zwiększenie przepływu krwi i chłonki,
 • Rozluźniają przykurczone tkanki,
 • Usprawniając krążenie obwodowe,
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego,
 • Usprawnia koordynację nerwowo – mięśniową,
 • Działa przeciwbólowo.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Stany pourazowe narządu ruchu ( złamania, zwichnięcia, skręcenia, zerwania więzadeł, torebki stawowej),
 • Przykurcze stawów i mięśni,
 • Obrzęki,
 • Zwiększone napięcie mięśni,
 • Choroba przeciążeniowa stawów,
 • Stany po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu ruchu,
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • Choroba reumatyczna,
 • Zwężające zapalenie tętnic,
 • Stany po zakrzepach żylnych,
 • Choroba Raynauda,
 • Samoistna sinica kończyn,
 • Stany po odmrożeniach.
 • Ropne i alergiczne choroby skóry,
 • Niewygojone blizny,
 • Ostre stany zapalne,
 • Niepełny zrost kostny,
 • Odwapnienia kości,
 • Stany zagrażające krwawieniem,
 • Żylaki.
MAGNETOTERAPIA
Magnetoterapia
– pole magnetyczne niskiej częstotliwości – to skuteczna metoda leczenia polegająca na poddaniu danej okolicy ciała wpływowi pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Leczenie takie powoduje przemieszczanie się jonów, czego skutkiem jest hiperpolaryzacja błony komórkowej. Zwiększa to wykorzystanie tlenu przez komórkę i tym samym wzmaga procesy naprawcze i przemianę materii. Dużą zaletą pola magnetycznego jest możliwość wykonywania zabiegów na zagipsowanie okolice ciała, oraz te w których znajdują się elementy metalowe.
Wskazania Przeciwwskazania
 • Opóźniony zrost kostny,
 • Staw rzekomy,
 • Osteoporoza,
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • RZS,
 • Owrzodzenia i zmiany troficzne podudzia,
 • Infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich,
 • Bliznowce,
 • Stan po udarze mózgu,
 • Migrena i bóle naczyniowe głowy,
 • Zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • Choroby infekcyjne rogówek,
 • Zanik nerwu wzrokowego,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Choroba niedokrwienna serca,
 • Zaburzenia rytmu serca,
 • Nadwrażliwe jelito grube,
 • Przewlekłe zapalenia trzustki.
 • Ciąża,
 • Choroba nowotworowa,
 • Czynna gruźlica,
 • Cukrzyca młodzieńcza,
 • Tyreotoksyloza,
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • Ciężkie infekcje bakteryjne i wirusowe,
 • Obecność elektronicznych implantów np. rozrusznika serca,
 • Okres naświetlania promieniami jonizującymi,
 • Okres badań radiologicznych,
 • Grzybica,
 • Zarostowo-zakrzepowe zapalenie żył.