Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Hubert Trukan
tel. 81 8257345
e-mail: iodo@flt.krasnik.pl