Laboratorium

Zakres badań laboratoryjnych

Badania hematologiczne:

 1. OB.
 2. Morfologia 5-Diff
 3. Morfologia CBC
 4. Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
 5. Retykulocyty

Badania z zakresu koagulologii:

 1. Czas protrombinowy (PT)/ INR
 2. Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)
 3. Fibrynogen
 4. Czas krwawienia
 5. Czas krzepnięcia

Badania z zakresu analityki ogólnej:

 1. Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu
 2. Oznaczenie w moczu : glukozy, ciał ketonowych
 3. Ilościowe oznaczenie w moczu białka
 4. Badanie kału w kierunku pasożytów
 5. Badanie kału na krew utajoną – test płytkowy

Badania  biochemiczne:

 1. Glukoza
 2. Cholesterol całkowity
 3. Cholesterol –HDL
 4. Cholesterol- LDL
 5. Trój glicerydy
 6. Mocznik
 7. Kreatynina
 8. Kwas moczowy
 9. Bilirubina całkowita
 10. Aminotransferaza alaninowa (ALAT)
 11. Aminotransferaza asparaginowa (ASAT)
 12. Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 13. Amylaza
 14. Żelazo
 15. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBIC
 16. Sód -Na
 17. Potas – K
 18. Transferryna

Oraz inne specjalistyczne badania biochemiczne

Badania z zakresu immunochemii:

 1. TSH
 2. PSA – całkowite
 3. fPSA – wolne
 4. FT3
 5. FT4
 6. Przeciwciała antytyreoglobulinowe (anty-TG)
 7. Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

Oraz wiele innych badań z zakresu immunochemii, chorób infekcyjnych, alergologii, immunologii , bakteriologii, markery nowotworowe.

 

Wykonujemy szereg badań podstawowych oraz specjalistycznych.

Szczególnie polecamy Państwu PAKIETY badań laboratoryjnych BEZ SKIEROWANIA !!!!

 

PAKIET OGÓLNY (8 PARAMETRÓW)          53 zł

Morfologia krwi obwodowej (5Dif)

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badanie ogólne moczu

Elektrolity w surowicy (sód, potas)

Glukoza w osoczu

Cholesterol w surowicy

Kwas moczowy

Kreatynina w surowicy

 

PAKIET WĄTROBOWY (3 PARAMETRY)          25 zł

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Bilirubina całkowita

Białko całkowite

 

PAKIET NERKOWY (5 PARAMETRÓW)          35 zł

Badanie ogólne moczu

Sód i potas w surowicy

Mocznik w surowicy

Kwas moczowy w surowicy

Kreatynina w surowicy

 

PAKIET TRZUSTKOWY (4 PARAMETRY)          30 zł

Amylaza w surowicy

Amylaza w moczu

Lipaza w surowicy

Glukoza w osoczu

 

PAKIET TARCZYCOWY (3 PARAMETRY)          45 zł

Hormon tyreotropowy (TSH)

Tyroksyna wolna (fT4)

Trijodotyronina wolna (fT3)

 

PAKIET LIPIDOWY (4 PARAMETRY)          25 zł

Cholesterol całkowity

Cholesterol HDL

Cholesterol LDL

Trójglicerydy

 

PAKIET TRAWIENNY (9 PARAMETRÓW)          75 zł

Morfologia krwi obwodowej

Badanie ogólne moczu

Białko C-reaktywne (CRP)

Amylaza w surowicy

Mocznik w surowicy

Kreatynina w surowicy

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Kał (badanie parazytologiczne)

 

PAKIET MAŁEGO DZIECKA (5 PARAMETRÓW)          55 zł

Morfologia krwi obwodowej

Rozmaz ręczny krwi obwodowej

Badanie ogólne moczu

CRP (białko C-reaktywne)

ASO (odczyn antystreptolizynowy)